Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/36, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/0/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 2239/36, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 27. 3. 2019, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 2239/36, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 173 000 Kč

 

II.   ukládá

  1. Ing. Benešovi, místostarostovi
    1.  

 

Termín: 15. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-050980/2019

Zpět na začátek usnesení