Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na rozšíření zóny placeného stání na území městské části Praha 10 a podání žádosti městské části Praha 10 hlavnímu městu Praze o zpracování projektu organizace dopravy v klidu pro celé území městské části Praha 10 ve dvou etapách

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/2/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na rozšíření zóny placeného stání na území městské části Praha 10 a podání žádosti městské části Praha 10 hlavnímu městu Praze o zpracování projektu organizace dopravy v klidu pro celé území městské části Praha 10 ve dvou etapách dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. pověřuje

F. Humplíka, místostarostu, informovat hlavní město Praha dle bodu I. tohoto usnesení a požádat ho o zpracování projektu organizace dopravy v klidu, a to do 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: F. Humplík, místostarosta

Číslo tisku:    P10-056247/2019

Zpět na začátek usnesení