Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/1/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. konstatuje,

že slib člena Zastupitelstva městské části Praha 10 složili členové:

 

paní Jarmila Bendová

pan Petr Beneš

pan Roman Bulíček

paní Ivana Cabrnochová

pan Petr David

pan Karel Duchek

paní Zuzana Freitas Lopesová

pan Pavel Hájek

paní Tereza Hauffenová

pan Filip Humplík

paní Renata Chmelová

pan David Kašpar

paní Radmila Kleslová

pan Michal Kočí

pan Jiří Komrska

paní Jana Komrsková

pan Martin Kopecký

pan Miroslav Kos

pan Martin Kostka

pan Ladislav Koubek

paní Olga Koumarová

 

 

- 2 -

 

pan Radek Lojda

pan Viktor Lojík

pan Pavel Mareš

pan Milan Maršálek

pan Ivan Mikoláš

pan Michal Narovec

pan Vladimír Novák

pan Tomáš Pek

pan Mikuláš Pobuda

pan Ondřej Počarovský

pan David Satke

paní Lucie Sedmihradská

pan Martin Sekal

paní Denisa Stonáčková

pan Adam Šilar

paní Olga Škochová Bláhová

pan Jan Šnajdr

pan Jaroslav Štěpánek

pan Matěj Štěpánek

pan Lukáš Tyl

pan Martin Valovič

pan Zdeněk Vávra

pan Václav Vlček

paní Veronika Žolčáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení