Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na koupi pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/7/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o pozemcích parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice

 

II. schvaluje

návrh na koupi pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice od pana ******* za cenu 914 500 Kč

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice od pana ****** za cenu 914 500 Kč

 

Termín: 31. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-020063/2019

Zpět na začátek usnesení