Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na způsob zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/8/2019
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ formou otevřeného řízení dle § 56 a § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ formou otevřeného řízení dle § 56 a § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vyhlášení zadávacích řízení dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 7. 2019

 

1.2.    informovat ZMČ Praha 10 o průběhu zadávacích řízení na zajištění správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 a úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10

 

Kontrolní termín: 31. 1. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-067602/2019

Zpět na začátek usnesení