Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/5/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství dle přílohy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit zveřejnění rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019 dle bodu I. tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 10

 

Termín: 18. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-010704/2019

Zpět na začátek usnesení