Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě – žádosti za 1. čtvrtletí 2019

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/10/2019
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2019 žadateli „soft palm“, o. s., spolek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadatelem dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

  1. R. Chmelové, starostce
    1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. a) tohoto usnesení

Termín: 20. 7. 2019

  1. Radě MČ Praha 10

2. 1.zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadateli, v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 20. 8. 2019

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-057788/2019

Zpět na začátek usnesení