Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4259-162/2018 ze dne 6. 8. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/0/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: stazen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení