Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení „Zásad pro poskytování bezplatného ubytování studentům z městské části Praha 10, zařazeným do programu podpory studia“

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/2/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

„Zásady pro poskytování bezplatného ubytování studentům z městské části Praha 10 zařazeným do programu podpory studia" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. zrušuje

„Zásady pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou" schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 7/32/2016 ze dne 14. 1. 2016

 

  1. pověřuje

Radu MČ Praha 10 ke schvalování zařazení studentů do Programu podpory, a to v souladu se „Zásadami pro poskytování bezplatného ubytování studentům z městské části Praha 10, zařazeným do programu podpory studia“, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-041550/2019

Zpět na začátek usnesení