Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 27

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/2/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 27., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 27., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 27., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

 

Pořadí

Ulice

Č.p.

Č.o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

1

Moskevská

771

66

771/02

1+1

2 850 000

3 190 000

*******

*******

2

K Louži

829

10

829/23

1+1

2 756 000

3 760 000

*******

*******

3

Jerevanská

1160

16

1160/6

2+1

3 993 000

4 013 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

4

Vladivostocká

740

3

740/01

4+1

5 066 000

5 066 000

*******

*******

5

Jerevanská

723

6

723/01

1+1

1 846 000

2 356 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

 

                                                                               Termín: 30. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-028691/2019

Zpět na začátek usnesení