Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/1/2019
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2018, a to bez výhrad

 

II. bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2018

 

III.   schvaluje

a) příděly z hospodářského výsledku roku 2018 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

 

Tabulka č. 1                                                                                                             v Kč

 

Organizace

HV/2018

Fond odměn

Fond rezerv

Základní školy

 

 

 

Brigádníků

333 054,15

195 760,00

137 294,15

Břečťanová

289 943,14

231 953,00

57 990,14

Gutova

913 639,45

350 000,00

563 639,45

Hostýnská

254 715,00

203 772,00

50 943,00

Jakutská

222 136,86

83 000,00

139 136,86

Karla Čapka

248 182,70

198 000,00

50 182,70

Nad Vodovodem

267 900,72

67 900,00

200 000,72

Olešská

1 204 158,78

200 000,00

1 004 158,78

 

 

 

- 2 -

 

Švehlova

192 409,11

142 000,00

50 409,11

U Roháč. kasáren

568 970,35

200 000,00

368 970,35

U Vršovic. nádraží

550 896,97

400 000,00

150 896,97

V Rybníčkách

230 856,65

100 000,00

130 856,65

Eden (Vladivostocká)

746 109,18

359 799,05

386 310,13

celkem ZŠ

6 022 973,06

2 732 184,05

3 290 789,01

Mateřské školy

 

 

 

Bajkalská

315 908,67

252 700,00

63 208,67

Benešovská

88 800,83

70 900,00

17 900,83

Dvouletky

187 074,03

80 000,00

107 074,03

Hřibská

292 254,45

58 450,00

233 804,45

Chmelová

276 958,87

204 000,00

72 958,87

Kodaňská

93 982,85

18 000,00

75 982,85

Přetlucká

25 200,00

0,00

25 200,00

Magnitogorská

49 868,00

36 000,00

13 868,00

Mládežnická

369 869,28

190 000,00

179 869,28

Nedvězská

159 230,26

119 000,00

40 230,26

Omská

94 436,34

75 500,00

18 936,34

Štěchovická

376 192,05

70 000,00

306 192,05

Tolstého

123 279,25

28 279,25

95 000,00

Troilova

90 716,53

50 000,00

40 716,53

Tuchorazská

143 686,32

50 000,00

93 686,32

U Roháč. kasáren

198 200,49

80 000,00

118 200,49

U Vršovic. nádraží

273 500,81

50 000,00

223 500,81

Ve stínu

113 098,33

40 000,00

73 098,33

Vladivostocká

26 456,51

10 000,00

16 456,51

Zvonková

216 545,07

16 545,07

200 000,00

celkem MŠ

3 515 258,94

1 499 374,32

2 015 884,62

Školní jídelna

153 295,75

122 635,00

30 660,75

KD Barikádníků

437 780,67

140 000,00

297 780,75

Kultura

437 780,67

140 000,00

297 780,75

ZŠ, MŠ, ŠJ, kultura

10 129 308,42

4 494 193,37

5 635 115,13

LDN

 

 

 

hlavní činnost

1 714 608,28

1 284 927,00

429 681,28

doplňková činnost

540 000,00

0,00

540 000,00

CSOP

 

 

 

hlavní činnost

30 078,24

0,00

30 078,24

doplňková činnost

348 394,43

0,00

348 394,43

CELKEM

12 762 389,37

5 779 120,37

6 983 269,08

 

 

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2018

 

 

- 3 -

 

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2018 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

                                                                                                     Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-053104/2019

 

Zpět na začátek usnesení