Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení úkolů Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10, a to zpracování zprávy o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 a zpracování návrhu dalšího plánu jeho kontrolní činnosti do 31. 12. 2019

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/8/2019
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. ukládá

1. Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10

1.1. zpracovat a Zastupitelstvu MČ Praha 10 předložit zprávu o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za období od jeho ustavení do 30. 6. 2019

 

Termín: 23. 9. 2019

 

1.2. zpracovat a Zastupitelstvu MČ Praha 10 předložit návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019

 

Termín: 27. 5. 2019

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel:  Renata Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-046763/2019

Zpět na začátek usnesení