Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/4, parc. č. 3289/5, parc. č. 3289/6 a části pozemku parc. č. 3289/7 dle GP č. 4357-160/2018, vymezených v celku č. 223 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/4/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej pozemků parc. č. 3289/4, parc. č. 3289/5, parc. č. 3289/6 a části pozemku parc. č. 3289/7 dle GP č. 4357-160/2018 vymezených v celku č. 223 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 1 579 560 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3289/4, parc. č. 3289/5, parc. č. 3289/6 a části pozemku parc. č. 3289/7 dle GP č. 4357-160/2018 vymezených v celku č. 223 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 1 579 560 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107  dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-049544/2019

P10-049541/2019

Zpět na začátek usnesení