Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 28.

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/4/2019
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 28., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 28., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 28., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Velikost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

 

IČO

1

Ke Strašnické

1797

4

1797/9

1+1

2 346 000

2 625 000

Výběr reality, s. r. o.

256 76 377

2

Za Poštou

924

1

924/28

1+0

2 167 000

2 400 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934

3

Holandská

1008

13

1008/21

1+1

2 980 000

3 550 000

Prague Vineyard, s. r. o.

075 12 279

 

- 2 -

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-058477/2019

Zpět na začátek usnesení