Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/12/2019
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017, schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:     P10-026206/2019

 

Zpět na začátek usnesení