Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 21/13/2018 ze dne 11. 6. 2018 k návrhu na prodej 121 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/90 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu občanů Nučická 1763-1764, družstvo, IČO 630 83 167

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/7/2019
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na prodej 121 m2 z pozemku parc. č. 3115/1, přisloučených k pozemku parc. č. 3118/90 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu občanů Nučická 1763 a 1764, družstvo, IČO 630 83 167, a to do 30. 4. 2020

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem občanů Nučická 1763 a 1764, družstvo, IČO 630 83 167, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-061479/2019

Zpět na začátek usnesení