Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/11/2019
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

právu o zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“

 

II. schvaluje

zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“

 

III. ukládá

1. pí Chmelové, starostce

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 zpracovanou Analytickou část „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“

 

Termín: 30. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-025158/2019

Zpět na začátek usnesení