Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/112, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 a na pozemku parc. č. 3017/113, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti

Datum přijetí: 24.6.2019
Číslo usnesení: 8/6/2019
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 3017/112, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 a pozemku parc. č. 3017/113, k. ú. Michle, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 25. 4. 2019, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 3017/112, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 a pozemku parc. č. 3017/113, k. ú. Michle, ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, za kupní cenu 249 000 Kč

 

II.   ukládá

  1. Ing. Benešovi, místostarostovi
    1.  

 

Termín: 15. 7. 2019

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-064548/2019

Zpět na začátek usnesení