Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za první čtvrtletí roku 2019

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/6/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2019, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit zastupitelstvu informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10

Termín: 23. 9. 2019

  21. 10. 2019

  leden 2020

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:      P10-041419/2019

Zpět na začátek usnesení