Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/12, parc. č. 3289/13, parc. č. 3289/14 v k. ú. Strašnice, dle vymezeného celku č. 224 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek, zapsaným na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům č. p. 778 a 789 Strašnice, IČO 247 57 411)

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/5/2019
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků parc. č. 3289/12, parc. č. 3289/13, parc. č. 3289/14 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 224 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům č. p. 778 a 789 Strašnice, IČO 247 57 411) dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 1 220 940 Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3289/12, parc. č. 3289/13, parc. č. 3289/14 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 224 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům č. p. 778 a 789 Strašnice, IČO 247 57 411) dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 1 220 940 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-049462/2019

P10-060575/2019

Zpět na začátek usnesení