Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 935      nové hledání >>>
Strana 2 z 19První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
28.2.2022 8 13 28 Návrh na uzavření dohody o splátkách nad 50 000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 6 11 28 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 35. schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 5 10 28 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 4 9 28 Návrh na schválení žádosti o prominutí odvodu z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 3 8 28 Návrh na snížení koeficientu dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 2 7 28 Plnění nápravných opatření MČ Praha 10 vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 1 6 28 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 21 5 28 . Návrh nesouhlasu MČ Praha 10 s žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 2798/434, 435 a 436, včetně budovy č.p. 3420 v k. ú. Strašnice ze svěřené správy MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 20 4 28 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 19 3 28 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 18 2 28 Návrh na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 17 1 28 Návrh na vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 11 11 27 Zpráva o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 10 10 27 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 9 9 27 Návrh vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 6 6 27 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 7 7 27 Návrh na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 8 8 27 Návrh na uzavření trojstranné Darovací smlouvy schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 2 2 27 Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, ul. Minská 773/8, k. ú. Vršovice, Praha schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 3 3 27 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 34. schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 4 4 27 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12. schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 5 5 27 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 1 1 27 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 11 11 26 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 10 10 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 9 9 26 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 8 8 26 Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 7 7 26 Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 6 6 26 Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 5 5 26 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 4 4 26 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 3 3 26 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 2 2 26 Návrh na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2, oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021, z pozemku parc. č. 3034/1 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 1 1 26 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 10 10 25 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 10 9 25 Návrh na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí" schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 9 25 Návrh na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci stazen Zastupitelstvo
20.9.2021 8 8 25 Návrh na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 7 7 25 Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 6 6 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11. schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 5 5 25 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33. schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 4 4 25 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 3 3 25 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 2 2 25 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.9.2021 1 1 25 Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 24 21 24 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 23 20 24 Hodnotící zpráva za rok 2020 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 22 19 24 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a.s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 21 18 24 Návrh na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 19 17 24 Návrh na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 2 z 19První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30