Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

K návrhu Ing. Narovce, člena ZMČ Praha 10

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/4/2024
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I.  odsuzuje

jednání zastupitele České pirátské strany Ing. Petra Beneše, spočívající ve focení elektronické komunikace na mobilním zařízení zastupitele Mgr. Martina Čásenského bez jeho vědomí, čímž došlo k porušení listovního tajemství

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Narovec, člen ZMČ

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení