Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/13/2024
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:     P10-507534/2023

Zpět na začátek usnesení