Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na aktualizaci Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha10 pro období 2020–2030

Datum přijetí: 18.12.2023
Číslo usnesení: 6/13/2023
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s aktualizací Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

II. ukládá

1. JUDr. Hatalové MBA, tajemnici ÚMČ

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh aktualizovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030

 

Termín 30. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ

Číslo tisku:    P10-497883/2023

 

 

Zpět na začátek usnesení