Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro energetický management (VEM) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/12/2024
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zánik funkce tajemnice Výboru pro energetický management (VEM) Zastupitelstva městské části Praha 10 paní Bc. Karoliny Götzové z důvodu její rezignace na tuto funkci ke dni 22. 3. 2024

 

II. volí

do funkce tajemnice Výboru pro energetický management (VEM) Zastupitelstva městské části Praha 10 paní Ing. Jitku Pawingerovou, s účinností ode dne následujícího po konání zasedání ZMČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, tajemnice

Číslo tisku:    P10-062436/2024

Zpět na začátek usnesení