Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Volba místostarosty/místostarostky - člena/členky Rady MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/7/2024
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zánik funkce místostarostky Olgy Koumarové v souvislosti s její rezignací na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 10 ke dni 26. 2. 2024

 

II. volí

v souladu s § 89 odst. 1) písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, do funkce místostarosty - člena Rady městské části Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn

 

Mgr. Martina Čásenského (Společně pro Prahu 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení