Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26.6.2023 k návrhu naprodej nebytové jednotky č. 878/15 vbudově č. p. 878, v domě VOlšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha, aschválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 vbudově č. p. 878, v domě VOlšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem naspolečných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha

Datum přijetí: 18.12.2023
Číslo usnesení: 6//2023
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: stazen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení