Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

K plánované výstavbě „Domů MGA“ na Skalce

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/6/2024
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

žádost společenství vlastníků Michel81012, k němuž se připojilo Společenství vlastníků Michelangelova 1993, 1994, 1995, 1996, Společenství vlastníků Michelangelova 3464/13 a Společenství vlastníků Donatellova 2002 - 2005, Praha 10, ve věci plánované výstavby „Domů MGA“ - Novostavba bytových domů, Praha 10

 

II. nesouhlasí

se záměrem výstavby „Domů MGA“ - Novostavba bytových domů, Praha 10

 

III. deklaruje,

a) že MČ Praha 10 bude v případných dalších řízeních dle Stavebního zákona k záměru „Domy MGA“ nadále uplatňovat své negativní stanovisko, vše za předpokladu, že bude účastníkem předmětného řízení

 

b) že MČ Praha 10 nezcizí pozemky ve prospěch jakékoliv společnosti v rámci firmy EXAFIN v záměru „Nová Skalka“, a to do doby rozhodnutí správního soudu ve věci „Domů MGA“

 

 

- 2 -

 

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zahájit jednání s investory obou záměrů (dceřiných společností stejného subjektu) tak, aby mohlo dojít k řešení obou území v souladu se zájmy občanů v obou dotčených územích

                                                                                               Termín: 30. 4. 2024

 

1.2. informovat ZMČ o rozhodnutí správního soudu na nejbližším zasedání ZMČ po tomto rozhodnutí

                                                                                               Kontrolní Termín: 31. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení