Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k opravě administrativní chyby v usnesení ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023

Datum přijetí: 29.1.2024
Číslo usnesení: 7/2/2024
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o administrativní chybě v usnesení ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

opravu administrativní chyby v usnesení ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024, a to v bodě II. zmocňuje v tom smyslu, že RMČ je zmocněna k provádění rozpočtových opatření ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, na rok 2024

 

III. konstatuje,

že Rada MČ Praha 10 je ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., § 34 odst. 2 a § 89 odst. 1, písm. h), v platném znění, zmocněna Zastupitelstvem MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2024 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění:

a) v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10)

b) v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10

c) k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: O. Koumarová, místostarostka

Číslo tisku:    P10-000321/2024     

 

Zpět na začátek usnesení