Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku2023

Datum přijetí: 18.12.2023
Číslo usnesení: 6/14/2023
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2023, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2023

Termín: 31. 3. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ

Číslo tisku:    P10-479296/2023

 

Zpět na začátek usnesení