Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2023

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/20/2024
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o činnosti Finančního výboru (FiV) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) informaci o činnosti Výboru sociálního a zdravotního (VSZ) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c) informaci o činnosti Výboru pro životní prostředí (VŽP) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

d) informaci o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

e) informaci o činnosti Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

f) informaci o činnosti Výboru pro energetický management (VEM) dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                       

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

1.  doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., předsedkyni FiV

JUDr. Kleslové, předsedkyni KoV

Mgr. Žolčákové, předsedkyni VSZ

J. Štěpánkovi, MBA, předsedovi VŽP

Ing. Lojíkovi, předsedovi VSVA

A. Štěpánkovi, předsedovi VSIVZ

R. Chmelové, předsedkyni VEM

1.1. předložit ZMČ informaci o činnosti výboru za rok 2024

 

Termín: 30. 3. 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Předsedové výborů ZMČ Praha 10

Číslo tisku:     P10-087789/2024

Zpět na začátek usnesení