Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá

Datum přijetí: 29.1.2024
Číslo usnesení: 7/1/2024
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

         

I. schvaluje

  1. založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá, jehož jediným zakladatelem bude městská část Praha 10
  2. zakládací listinu a statut Nadačního fondu Praha 10 pomáhá, ve znění dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
  3. finanční vklad do Nadačního fondu Praha 10 pomáhá ve výši 500 000 Kč a převedení finančního vkladu na účet zakládaného nadačního fondu, zvláště k tomu zřízeného správcem vkladu

 

II. volí

  1. členy dozorčí rady Nadačního fondu Praha 10 pomáhá:

Mgr. Ondřeje Počarovského, *******

Ing. arch. Martina Valoviče, *******

Mgr. Veroniku Žolčákovou, *******

  1. členy správní rady Nadačního fondu Praha 10 pomáhá:

Mgr. Kamilu Bílou, *******

PhDr. Bc. Janu Churáčkovou, *******

Evu Lexovou, *******

Ing. Michala Narovce, *******

Ing. arch. Jiřího Zákostelného, *******

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá, včetně založení bankovního účtu a převodu finančních prostředků dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2024

 

2. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

2.1.    podepsat zakladatelskou listinu se statutem Nadačního fondu Praha 10 pomáhá formou notářského zápisu a další nezbytné dokumenty k založení nadačního fondu v souladu s tímto usnesením ZMČ Praha 10

 

Termín: 30. 4. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, starosta

                        MgA. Kašpar, místostarosta

Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-022780/2024

Zpět na začátek usnesení