Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/14/2024
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace podle příloh č. 6, 7, 8 a 9 předloženého materiálu

 

  1. uzavření Veřejnoprávních smluv včetně případných dodatků s vybranými příjemci podle příloh č. 6, 7, 8 a 9 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení, včetně dodatků ke smlouvám

Termín: 30. 9. 2024

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-092254/2024

Zpět na začátek usnesení