Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 3405/1 v k. ú. Michle

Datum přijetí: 29.1.2024
Číslo usnesení: 7/3/2024
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 3405/1 o výměře cca 651 m2, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Michle

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. pověřit Ing. arch. Jiřího Zákostelného, vedoucího KHA, k informování odboru evidence majetku MHMP o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 29. 2. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:     P10-481427/2023

Zpět na začátek usnesení