Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 - k volbě předsedy - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV)

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/9/2024
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Martina Čásenského na funkci předsedy - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV) ke dni 26. 3. 2024

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, předsedu - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV)

Adama Štěpánka (Společně pro Prahu 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení