Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v původní budově ÚMČ Praha 10 (Vršovická 68) za 4. čtvrtletí roku 2023

Datum přijetí: 29.1.2024
Číslo usnesení: 7/6/2024
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v původní budově ÚMČ Praha 10 (Vršovická 68) za 4. čtvrtletí roku 2023, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:    P10-520994/2023

Zpět na začátek usnesení