Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

K zajištění bezpečnosti a pořádku v lokalitě Průběžná, Nučická a okolí

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/5/2024
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I.  bere na vědomí

žádost o zajištění bezpečnosti a pořádku v lokalitě Průběžná, Nučická a okolí, kterou podávají obyvatelé domů ulic Nučická, Krupská, Ke Strašnické a Dubečská prostřednictvím svých volených zástupců – předsedů SVJ a BD

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. aby na základě projednávání v příslušných komisích RMČ Praha 10 řešila bezpečnostní a pořádkovou situaci v ulicích Nučická, Krupská, Ke Strašnické a Dubečská a pravidelně o tom informovala místní občany a zástupce SVJ

 

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 31. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení