Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/11/2024
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) rezignaci Davida Krůty na funkci člena Návrhového výboru (NaV) ke dni 25. 3. 2024

b) rezignaci Olgy Koumarové na funkci člena Výboru pro energetický management (VEM) ke dni 26. 2. 2024

c) rezignaci Ing. Michala Narovce na funkci člena Výboru pro energetický management (VEM) ke dni 26. 3. 2024

d) rezignaci Mgr. Kateřiny Plchové na funkci člena Výboru sociálního a zdravotního (VSZ) ke dni 27. 2. 2024

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění:

a) do funkce člena Návrhového výboru (NaV) Ing. Michala Narovce (Společně pro Prahu 10)

b) do funkce člena Výboru pro energetický management (VEM) p. Rostislava Marvana

c) do funkce člena Výboru pro energetický management (VEM) p. Davida Krůtu (Společně pro Prahu 10)

d) do funkce člena Výboru sociálního a zdravotního (VSZ) pí Veroniku Dvořákovou

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení