Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

K návrhu nového znění stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/10/2024
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

nové znění stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II. ukládá

1. Ing. Pekovi, S.E., 1. místostarostovi

1.1.    podepsat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., o změně stanov schválených dle bodu I. tohoto usnesení, a to formou notářského zápisu

Termín: 30. 6. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel:   Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:     P10-087619/2024

 

Zpět na začátek usnesení