Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/10/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady

Datum přijetí: 25.3.2024
Číslo usnesení: 8/16/2024
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/10/2022 ze dne 27. 6. 2022 v plném rozsahu

b) uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka s vlastníky zapsanými na LV č. 13122, k. ú. Vinohrady, obec Praha, ve znění dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-019724/2024

Zpět na začátek usnesení