Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2024

Datum přijetí: 29.1.2024
Číslo usnesení: 7/5/2024
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

1. svým neuvolněným členům za výkon funkce:

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 14 407 Kč
  2. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 7 225 Kč
  3. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 6 000 Kč
  4. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 3 592 Kč

 

2. v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 10 odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu, přičemž do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce

 

 

vše s účinností od 1. 2. 2024

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, tajemnice

Číslo tisku :   P10-003934/2024

Zpět na začátek usnesení