Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na souhlas se zrušením usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 ausnesení ZMČ Praha 10 č. 4/10/2023 ze dne 26. 6. 2023 ve věci souhlasu s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10

Datum přijetí: 18.12.2023
Číslo usnesení: 6/11/2023
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. ruší

  1. usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10, a to v jeho plném rozsahu

 

  1. usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/10/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10, a to v jeho plném rozsahu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování příslušného odboru hl. města Prahy o zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10

 

Termín: 17. 1. 2024

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-484226/2023

Zpět na začátek usnesení