Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 862      nové hledání >>>
Strana 13 z 18První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
17.6.2016 4 7 11 Návrh na volbu člena Výboru zdravotního a sociálního (VZS) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 3 6 11 Návrh na změnu ve složení Návrhového výboru (NaV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 2 5 11 Návrh na volbu člena Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 1 4 11 Návrh na volbu členů Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 22 23 11 „Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 23 2 11 Informace o krocích realizovaných na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc.č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 21 0 11 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2015 stazen Zastupitelstvo
17.6.2016 20 22 11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 5. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2016, včetně rekapitulace výsledků soutěže za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 19 0 11 Informace o nabídce na odkup dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 učiněné společností CEE Collect Retail, s. r. o., dne 29. 2. 2016 neschvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 18 21 11 Návrh na prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě III./1.2 usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v  realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 17.2 20 11 Návrh na využití předkupního práva k nemovitostem, budovám bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 17.1 19 11 Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3018/11 k. ú. Michle ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 16 18 11 Návrh na koupi pozemku parc. č. 13/6, k. ú. Strašnice, městskou částí Praha 10 od fyzické osoby schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 15 17 11 Návrh na prodej zbývajících spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 35 0 10 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 stazen Zastupitelstvo
1.6.2016 34 52 10 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 33 51 10 Informace o způsobu zajištění stavu ICT služeb na ÚMČ Praha 10 potřebných pro řádný chod ÚMČ Praha 10 po 1. 1. 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 32 50 10 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 31 49 10 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2016 v odvětví 0051 – Sociální věci (RO 3020) schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 30 48 10 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 29 47 10 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 28 46 10 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 806/340, parc. č. 806/342, parc. č. 806/466, parc. č. 806/563, parc. č. 806/564, parc. č. 806/628, parc. č. 806/734, parc. č. 806/740, parc. č. 806/757, parc. č. 806/775, parc. č. 806/895, id 1/8 pozemku parc. č. 806/896, vše v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 27 45 10 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 26 44 10 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 25 43 10 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/114/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 24 42 10 Návrh na zrušení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 23 41 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 112/14 v domě Krymská 112/4, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 22 40 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 742/25, v ulici Žitomírská 742/22, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
1.6.2016 21 39 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 20 38 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 19 37 10 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 18 36 10 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/13/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 6. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 17 35 10 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/16/2015 ze dne 22. 6. 2015 k informaci o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.6 34 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/129/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1382, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 23, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.5 33 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/42/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.4 32 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/27/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2461, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.3 31 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/21/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1066, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 3, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1064, 1065, 1066, 1067, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 7, 5, 3, 1, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.2 30 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/12/2015 ze dne 22. 6. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.1 29 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/22/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 15 28 10 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 31. 3. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 14 27 10 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 13 26 10 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 12.2 25 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 12.1 24 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 12. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 11 23 10 Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 10 22 10 Návrh k realizaci procesu participativní rozpočet MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 9 21 10 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 - 2016 pro oblast sportu - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 8 20 10 Návrh na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 7 19 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 6 18 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
Strana 13 z 18První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10