Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Datum přijetí: 28.1.2019
Číslo usnesení: 3/8/2019
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 20/15/2018 ze dne 12. 3. 2018  k informaci o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68  v bodě III., 1.3. ve znění informovat ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha,  a to nejpozději do 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  p. Humplík, místostarosta

Číslo tisku:      P10-004284/2019

P10-011093/2019

 

Zpět na začátek usnesení