Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren19/1381

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/18/2018
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 ve výši 150 000 Kč od Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole v Praze 10, U Roháčových kasáren 1381/19, IČO 228 33 340, na pořízení interaktivního displeje s držákem, včetně výukového softwaru

                            

II.  ukládá

         1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 dle bodu I. tohoto usnesení

 

                  Termín: 31. 12. 2018

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel: MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:    P10-126635/2018

Zpět na začátek usnesení