Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/12/2018
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodej  pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593, za celkovou kupní cenu ve výši 2 870 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788  v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593, za celkovou kupní cenu ve výši 2 870 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem BEDEKA, IČO 251 07 593, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-093801/2018

 

Zpět na začátek usnesení