Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu politického garanta a koordinátora programu Zdravá Praha 10 a MA21

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/20/2018
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. ruší

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/23/2016 ze dne 1. 6. 2016 v bodě II. a III.

 

II. stanovuje

a) Renatu Chmelovou, starostku politickým garantem programu „Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

b) Bc. Martina Bahenského koordinátorem programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:     P10-127131/2018

Zpět na začátek usnesení