Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10

Datum přijetí: 28.1.2019
Číslo usnesení: 3/6/2019
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10:

 

peněžité plnění za výkon funkce člena/členky výboru ZMČ Praha 10, komise RMČ Praha 10 a zvláštního orgánu MČ Praha 10, a to ve výši 1 800 Kč za jedno zasedání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, komise Rady městské části Praha 10 nebo zvláštního orgánu městské části Praha 10, jehož se zúčastní;

 

peněžité plnění za výkon funkce předsedy/předsedkyně komise Rady městské části Praha 10 a zvláštního orgánu městské části Praha 10 ve výši 2 700 Kč za jedno zasedání komise Rady městské části Praha 10 nebo zvláštního orgánu městské části Praha 10, jehož se zúčastní;

 

jediným závazným podkladem pro výpočet peněžitého plnění za příslušný kalendářní měsíc bude vždy prezenční listina ze zasedání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, komise Rady městské části Praha 10 nebo zvláštního orgánu městské části Praha 10, kterou tajemník/tajemnice výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, komise Rady městské části Praha 10 nebo zvláštního orgánu městské části Praha 10, předá nejpozději prvého pracovního dne měsíce následujícího na personální oddělení Kanceláře tajemníka Úřadu městské části Praha 10;

 

vše s účinností od 1. 2. 2019

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-004262/2019

Zpět na začátek usnesení