Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/17/2018
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí  

informaci o spuštění provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

  1. poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze, se sídlem Mariánské náměstí 98/1,
    110 00 Praha – Staré Město, IČO 000 64 467, na úhradu provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice ve výši 1 423 054 Kč ročně po dobu účinnosti Smlouvy o spolupráci č. 2017/OŠK/1120 ze dne 11. 10. 2017, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

 

  1. poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze, se sídlem Mariánské náměstí 98/1,
    110 00 Praha – Staré Město, IČO 000 64 467, na úhradu provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice ve výši 471 051 Kč za rok 2018

 

III. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování dotace s Městskou knihovnou v Praze se sídlem Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 000 64 467 dle bodu II. tohoto usnesení.

 

                                                                           Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-099735/2018

 

Zpět na začátek usnesení