Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/7/2018
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 změnu rozpočtu pro rok 2018:

 

  1. Zvýšení příjmové části:

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Přijaté neinvestiční dary:

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

2321

   

27

 

 

  1. Zvýšení paragrafu:

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Nákup materiálu jinde nezařazený:

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5139

   

27

 

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit změnu rozpočtu pro rok 2018 dle bodu I. a) a b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-111810/2018

Zpět na začátek usnesení